O Zlocie

Już w grudniu gromady zuchowe i drużyny harcerskie z Okręgu Wielkopolskiego ZHR, oraz ZZ-ty, kadry gromad zuchowych i drużyny wędrownicze z całej Polski przybędą na Zlot Powstania Wielkopolskiego do Poznania. Spotkamy się by wspólnie świętować 100. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego! Zapraszam Was do wzięcia udziału w obchodach i do służby w centrum wydarzeń tych szczególnych dni. Do uczestnictwa w specjalistycznych warsztatach, które pozwolą Wam zdobyć nowe umiejętności i pogłębiać Wasze zainteresowania. Do wielkiej gry miejskiej która pozwoli Wam poczuć mroźne powietrze tamtych dni! Pamiętajcie – to także nasze święto! Każdy z nas słyszał przecież w szkole o harcerzach walczących w Powstaniu Wielkopolskim. Spotkajmy się by uczcić ich pamięć i poznać lepiej ich historię! Spotkajmy się i zaśpiewajmy jak 100 lat temu – “Ojczyzno moja, żyj!”

W imieniu Sztabu
phm. Kacper Kozanecki
Komendant Zlotu

Skrócony harmonogram

ROZPOCZĘCIE ZLOTU PO GODZINIE 17:00 (27.12.) 

ZAKOŃCZENIE ZLOTU OKOŁO GODZINY 15:00 (29.12.)

 

Czwartek 27. grudnia – wspólna pamięć

Pierwszego dnia zlotu włączymy się w obchody miejskie. Podejmiemy się służby porządkowej, honorowej i zabezpieczenia medycznego. Będzie także możliwość indywidualnego zwiedzania Poznania zakończonego kominkiem z ważnymi osobistościami.

Piątek 28. grudnia – wspólna praca

Drugiego dnia zlotu każdy uczestnik będzie miał możliwość udziału w wybranych przez siebie warsztatach. Znajdą się wśród nich zajęcia dla zastępowych i wędrowników (prowadzone przez ekspertów), takie jak: fotograficzne, filmowe, dziennikarskie, strzeleckie, teatralne, modelarskie, internetowe, plastyczne, graficzne, rzeźbiarskie, kucharskie i wiele innych!

Wieczorem weźmiemy udział w koncercie pieśni powstańczych, którego jesteśmy współorganizatorem! Tego dnia nie zabraknie także tradycyjnych rogali marcińskich.

Sobota 29. grudnia – wspólne zwycięstwo

Trzeciego dnia zlotu odbędą się równolegle dwie gry miejskie: zuchowa i harcerska. Ta druga adresowana jest również do mieszkańców miasta. Udział w niej wezmą zgłoszone patrole (zastępy lub patrole z drużyn i chętne grupy ze szkół) w przedziale wiekowym 11-17. Odbędzie się także debata historyczna poświęcona historii powstania, adresowana do drużyn wędrowniczych i instruktorów. Będzie miała charakter otwarty dla mieszkańców miasta.